Nieuws

Situationeel leiderschap

Een leidinggevende kan zijn team van medewerkers op allerlei manieren aansturen. Door sturend op te dragen, een taak te delegeren of ruimte te scheppen voor

Lees verder

Leiderschap

Een leider creëert een klimaat creëren waarin mensen zelf initiatieven nemen, zich ontwikkelen en ondernemerschap tonen voor zichzelf en de organisatie. Om als bedrijf het

Lees verder

Gesprekscyclus

Voor de ontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerker is het van belang dat er aandacht is voor zijn functioneren. Dat kan aan de hand

Lees verder