Leidinggeven

De individuele mogelijkheden worden vertaald naar de doelstellingen van de organisatie. Dat wat medewerkers motiveert, daar zijn ze goed in. Het plan van aanpak onderbouwd de managementstijl om zowel de individuele motivatie als het gemeenschappelijke bedrijfsdoel te stimuleren. 

Teamsessie

Signalen omzetten in een plan

Door de teamanalyse zijn de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers in uw team bekend. Met de signalen dient het team, door middel van bewustwording en afspraken, tot een plan van aanpak te komen.  Zodra de talenten op de juiste manier worden ingezet, kan het team optimaal kan functioneren.

Afspraken

Bespreken van het teamdoel

Tijdens de teamsessie worden afspraken opgesteld die nodig zijn om tot de optimale samenwerking en het verhogen van de teamprestaties te komen. De teamafspraken dragen bij aan de realisatie van het teamdoel. 

Leidinggeven

Opvolging van het plan

Met de gemaakte afspraken en het doel van de samenwerking voor ogen, is het nodig om frequent te reflecteren. Dit contactmoment biedt de gelegenheid om het plan van aanpak te voorzien van de benodigde aansturing om tot het gewenste resultaat te komen. Het plan van aanpak onderbouwd de managementstijl om zowel de individuele motivatie als het gemeenschappelijke bedrijfsdoel te stimuleren.

Prestatie

Van kracht naar prestatie

Met de juiste medewerker op de juiste plek staat niet alleen de medewerker maar ook het team volledig in zijn kracht. Hierdoor ontstaat de meest optimale prestatie en dat komt uiteindelijk ten goede aan het bedrijfsresultaat!

Wat past het beste bij uw situatie? Dat hangt af van de omstandigheden.
Neem contact op voor meer informatie en advies voor een oplossing op maat.