Verzuimbegeleiding

Door onze aanpak met een diepgaande en betrouwbare teamanalyse over het aanwezige voorkeursgedrag en de daaraan toebehorende signalen van een team, is iedere medewerker in kaart gebracht. Het team en ieder teamlid is bekend met de aanpak van Human Vitality. Vitaliteit, de levenskracht door te doen waar we goed in zijn staat hierbij centraal. Nagenoeg ieder team heeft wel eens te maken met verzuim. Voor zowel de werkgever als de werknemer staan wij klaar om het verzuimtraject binnen de wet verbetering poortwachter te begeleiden. Wij hebben de kennis van de wet en regelgeving en zijn tevens vertrouwenspersoon. Persoonlijke inzichten maken het mogelijk om te oriënteren en de mogelijkheden te achterhalen.
 
De werkgever heeft twee jaar lang een loondoorbetalingsverplichting. Werkgever en werknemer hebben gedurende deze periode een aantal verplichtingen in het kader van re-integratie samengebracht in de Wet verbetering Poortwachter. Hieronder worden de stappen vermeld die doorlopen moeten worden. 

Neem contact op voor meer informatie en advies voor een oplossing op maat.