ziekte

De vragen die je als werkgever aan je werknemer stelt in geval van ziekteverzuim:

 • Hoe gaat het met je?
 • Wat is de aard van de klacht?  
 • Wat is de oorzaak van de klacht?* 
 • Kan ik iets voor je doen?
 • Hoe lang verwacht je te moeten verzuimen?
 • Welke zaken en lopende afspraken zijn er?
 • Welke taken kun je niet uitvoeren, zijn er ook nog taken die je wel uit kunt voeren?
 • Hoe kunnen de noodzakelijke taken opgepakt worden?
 • Wat wordt er ondernomen om weer gezond te worden en het werk te hervatten?
 • Welke ondersteuning kan er vanuit de direct leidinggevende worden ingezet?
 • Wat kan er afgesproken worden over het volgende contactmoment (tussentijdse evaluatie) en wie neemt dit initiatief? 
 • Zijn er nog andere relevante zaken die niet benoemd zijn?

Daarnaast is het voor de werkgever van het belang om te achterhalen:

 • Valt de medewerker onder een vangnetregeling?
 • Is je ziekte het gevolg van een arbeidsongeval?
  Zo ja, is de reden van ziek zijn een verkeersongeval waarvoor een derde aansprakelijk kan worden gesteld?
 • Benoem dat een medewerker zich ook beter meldt.
 • Vragen over de aard en de oorzaak mag de werkgever stellen, zeker als het vermoeden bestaat dat de klachten te maken hebben met het werk of de arbeidsomstandigheden. De medewerker hoeft hierop geen antwoord te geven. (op grond van de privacywetgeving) Natuurlijk kan er wel aangegeven worden wat de beperkingen zijn ten opzichte van de functie.