Human Vitality
Health Support

Als een medewerker – om welke reden dan ook – uitvalt, kunnen wij als casemanager optreden. Daarbij vervullen we een rol tussen werkgever en bedrijfsarts. Onze aandacht gaat daarbij altijd uit naar wat de medewerker in het kader van vitaliteit nog wél kan. Zo voorkomen we dat de drempel niet onnodig hoog wordt.

Onze begeleiding begint met een gesprek, waarin we samen met de medewerker onderzoeken wat er aan de hand is, welke mogelijkheden er zijn, of de bedrijfsarts ingezet moet worden en wat alle betrokkenen kunnen bijdragen aan terugkeer naar werk.

Wet Verbetering Poortwachter stelt dat er vanaf zes weken verzuim wederzijdse verplichtingen ontstaan, zoals een bezoek aan de bedrijfsarts. Wij zijn echter van mening dat er binnen die zes weken veel bereikt kan worden door op de juiste manier aandacht aan de medewerker te besteden.

Bij verzuim zorgen wij dan ook voor begeleiding met oog voor zowel de medewerker als de organisatie. Natuurlijk verzorgen we daarbij zowel de tijdige opvolging als de registratie van stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Dankzij een partnerschap met een providerboog van bedrijfsartsen kunnen we snel schakelen bij medisch-specialistische vragen. Persoonlijke aandacht staat bij onze verzuimbegeleiding altijd centraal.

Onze sterke punten zijn: