Vitaliteit

De vitaliteit van medewerkers is bepalend voor de mate waarin zij in hun rol presteren, zich bewegen binnen een team en bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Voor leidinggevenden zien wij dan ook een belangrijke proactieve taak: oog hebben voor het welzijn van medewerkers en waar nodig beschikbare hulplijnen inschakelen. Wij ondersteunen hierbij met behulp van vitaliteitsgesprekken, als vertrouwenspersoon en – in het geval van verzuim – met Health Support.

Human Vitality Health Support

Als een medewerker – om welke reden dan ook – uitvalt, kunnen wij als casemanager optreden.

Human Vitality
Health Support

Lees meer

Vitaliteitsgesprekken

In een vitaliteitsgesprek onderzoeken we samen het voorkeursgedrag, de huidige werksituatie en een eventuele wenselijkere werksituatie.

Vitaliteitsgesprekken

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Wij zijn bevoegd om als vertrouwenspersoon op te treden.

Vertrouwenspersoon

Lees meer

HR Dienstverlening

Met onze dienstverlening op het gebied van samenwerken, leiderschap en vitaliteit, helpen we mensen het beste uit zichzelf te halen.

HR Dienstverlening

Lees meer