Vertrouwenspersoon

Wij zijn bevoegd om als vertrouwenspersoon op te treden. Voor een medewerker kan het prettiger zijn om bepaalde zaken met iemand buiten de eigen organisatie te bespreken. Bijvoorbeeld bij bepaalde ziektebeelden of (beginnende) arbeidsconflicten. Dankzij onze unieke rol in deze situatie kunnen we de medewerker concrete hulp bieden, zonder met onze functie als vertrouwenspersoon te hoeven breken.