Vitaliteitsgesprekken

Vitaliteit is levenskracht. Als medewerkers werken vanuit hun kracht en competenties, zorgt dat voor zowel voldoening als resultaat. In een vitaliteitsgesprek onderzoeken we samen het voorkeursgedrag, de huidige werksituatie en een eventuele wenselijkere werksituatie. Aan de hand van waarden, persoonlijke inzichten en wat iemand wil bereiken, komen we tot een plan van aanpak op maat.

Wij bieden onder andere vitaliteitsgesprekken aan (al dan niet als vertrouwenspersoon) om in een zo vroeg mogelijk stadium laagdrempelig en openhartig met medewerkers te spreken. De aanleiding daarvoor hoeft niets meer te zijn dan lichte twijfel over het welzijn van die medewerker of een kleine achteruitgang in het functioneren. Maar ook bij duidelijkere signalen kan een onderzoekend gesprek veel resultaat opleveren. Door proactief met vitaliteit om te gaan, krijgen zowel de werkgever als de medewerker de kans om bijvoorbeeld uitval te voorkomen.

Vitaliteitsgesprekken zijn daarnaast een belangrijk hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In het kader van loopbaanontwikkeling kunnen we in deze gesprekken met de medewerker onderzoeken welke ontwikkelbehoefte er is, op welke manier daar invulling aan kan worden gegeven en hoe dat in de organisatie
past. Indien nodig bieden we hier aanvullende HR-diensten bij aan.

Vitaliteitsgesprekken zijn inzetbaar in de volgende situaties: