Over ons

Vitaliteit betekent letterlijk: levenskracht. Het is de kracht waardoor we optimaal presteren als we doen waar we goed in zijn. Dan zijn we in ons element en dus op ons best. Mensen zijn de kracht achter de prestatie.

Onze visie is dat het natuurlijke gedrag de levenskracht van het individu is. Door het natuurlijke gedrag in kaart te brengen, kunnen we onderzoeken of iemand optimaal tot zijn of haar recht komt in een functie en in een team. Is dat nog niet zo? Dan hebben we concrete handvatten om iemand vanuit levenskracht naar optimale prestaties te begeleiden. Dat komt ten goede aan de medewerker, het team en het bedrijfsresultaat.

Human Vitality werkt als business partner in Human Resources met leidinggevenden en teams aan samenwerken, leiderschap en vitaliteit.

Ook bieden we – op basis van open inschrijving – trainingen aan die aansluiten bij de onderwerpen samenwerken, leiderschap en vitaliteit.

Carolien Hagelaar
Edwin van Dijk
Linda van Deursen
Chantal van Gerven
Joyce de Haan
Sheila Strien
Floor Plugers
Anko Vooijs
Marion Kuunders