Persoonlijk Leiderschap

Om optimale prestaties in een team te faciliteren, is het belangrijk om regelmatig te reflecteren, sturen en coachen. Wij ondersteunen (aankomende) leidinggevenden bij hun managementrol. Op basis van het eigen gedragsprofiel en de profielen van de teamleden, begeleiden we de leidinggevende bij het empathisch en effectief managen van het team. Ieder contactmoment biedt de gelegenheid om het team te stimuleren om tot het gewenste resultaat te komen. 

 

Voor teamleden die doorgroeien naar een leidinggevende rol bieden we één-op-één coaching, waarbij we als sparringpartner optreden en de aankomend leidinggevende handvatten geven om de nieuwe rol succesvol in te vullen. Daarbij staan we naast de leidinggevende om tijdens de trainingsperiode HR-gerelateerde ondersteuning in de praktijk te bieden. Een nevenresultaat hiervan is dat teamleden zien dat hun nieuwe leidinggevende een ontwikkeltraject doorloopt, waardoor zij het vertrouwen en de ruimte kunnen bieden die nodig is. Iedereen krijgt zo op een eigen manier de kans om er samen een succes van te maken.

Aan bod komen:

Leidinggeven: opvolging van het plan

Met de gemaakte afspraken en het doel van de samenwerking voor ogen, is het nodig om frequent te reflecteren. Dit contactmoment biedt de gelegenheid om het plan van aanpak te voorzien van de benodigde aansturing om tot het gewenste resultaat te komen. Het plan van aanpak onderbouwt de managementstijl om zowel de individuele motivatie als het gemeenschappelijke bedrijfsdoel te stimuleren.

Aansturen: signalen omzetten in een plan

Door de teamanalyse zijn de talenten en kwaliteiten van je medewerkers in je team bekend. Door aandacht, bewustwording en afspraken komt het team tot een plan van aanpak. Zodra de talenten op de juiste manier worden ingezet, kan het team optimaal functioneren.

Afspraken: bespreken van het teamdoel

Tijdens een teamsessie worden afspraken opgesteld die nodig zijn om tot de optimale samenwerking en het verhogen van de teamprestaties te komen. De teamafspraken dragen bij aan de realisatie van het teamdoel.

Prestatie: van kracht naar prestatie

Met de juiste medewerker op de juiste plek staan de leidinggevende, de individuele medewerker en het team volledig in hun kracht. Hierdoor ontstaat de meest optimale prestatie en dat komt ten goede aan het bedrijfsresultaat.