De persoonlijke kracht tot optimale prestatie.

In je organisatie wil je natuurlijk op een optimale manier je bedrijfsdoelstellingen realiseren. Maar hoe pak je dat nou aan? Als specialist in personeelsadvies en begeleiding bieden wij een totaaloplossing. Samen gaan we effectief aan de slag met zorgvuldige selectie, individuele prestaties, teamprestaties en samenwerking. Het resultaat: een krachtig team dat optimaal presteert.

Gezamenlijk tot teamprestaties komen.

Medewerkers vertegenwoordigen de grootste waarde in een organisatie. De match tussen de medewerker en de functie in combinatie met de samenwerking binnen het team bepaalt het onderscheidend vermogen en het succes van de organisatie.
Wij ondersteunen je hierbij met onze maatwerkdiensten:

• Zorgvuldige selectie op basis van de DISC-methode.
• Methodische teamanalyse en een realistisch jaarplan. 
• Effectieve teamsessies en individuele trajecten op maat.
• Mensgerichte verzuimbegeleiding en vitaliteitsgesprekken. 

Human Vitality ziet samenwerking als partnerschap.
De kracht van het team wordt in kaart gebracht.
Op basis van de behoefte binnen de samenwerking worden de personeelsdiensten van Human Vitality bepaald.

Inzicht in het gedrag, gericht op de juiste versterking van het bestaande team en passend bij de gezochte werkrol.

Juiste medewerker selecteren voor de vacature

Een medewerker in aanmerking laten komen voor een andere functie

Persoonlijke ontwikkeling

De juiste medewerker op de juiste plek door duidelijkheid over het functioneren en de doelstellingen van het team.

Persoonlijk plan

Inzicht hoe een medewerker optimaal tot zijn recht komt

Een leidraad voor het functioneringsgesprek

Inzicht in het functioneren van een team

De samenwerking tussen afdelingen optimaliseren

Door openheid, inzicht en samenwerken komt teamontwikkeling tot stand waarbij de leidinggevende optimale prestaties faciliteert. 

Interactieve begeleiding voor aansturen en leidinggeven 

Inzicht in de benodigde stijl van leidinggeven

Cultuurverandering in de organisatie

Oplossingen

De persoonlijke kracht tot optimale prestatie.

Met de persoonlijke benadering van Human Vitality staat bewustwording en verantwoordelijkheid centraal om samen tot prestatie te komen.