Leiderschap

Teams komen het best tot hun recht bij goed leiderschap. Daarom onderzoeken wij aan de hand van het DISC in Leiderschap profiel welke leiderschapsstijl de leidinggevende heeft en hoe dit al dan niet aansluit op de behoeften en profielen van het team. Door inzicht in gedragsstijlen te creëren, kunnen leidinggevenden leren hun eigen leiderschapskwaliteiten optimaal en gericht in te zetten. Want een leidinggevende die zich op empathische wijze kan verplaatsen in de gedragsstijlen van het team, kan inspelen op behoeften, het individu motiveren en het team helpen excelleren.

Wij gebruiken de DISC-methodiek om het natuurlijke gedrag en het gedrag in de werksituatie in kaart te brengen. De resultaten van die analyse vormen de basis van onze diensten op het gebied van persoonlijk en situationeel leiderschap. Zo ondersteunen we (aankomend) leidinggevenden en directie in hun managementrol.

Persoonlijk leiderschap

Om optimale prestaties in een team te faciliteren, is het belangrijk om regelmatig te reflecteren, sturen en coachen.

Persoonlijk leiderschap

Lees meer

Ontwikkeling in Managementvaardigheden

Met de DISC-methode brengen we zowel de gedragsstijl van de leidinggevende als dat van de teamleden nauwkeurig in kaart.

Ontwikkeling in Managementvaardigheden

Lees meer