Teamanalyse

Met behulp van de DISC-methode verzorgen we een diepgaande meting van het voorkeursgedrag van het hele team. Daardoor zien we wat er in de samenwerking leeft, welke risico’s en kansen er zijn en welke gesprekken kunnen bijdragen aan optimalisatie. Door dit te vertalen naar een plan van aanpak vergroten we de inzetbaarheid van je medewerkers en zorgen we voor een boost binnen de teamontwikkeling.

Hieronder vallen:

Nulmeting om de huidige situatie van het team vast te stellen.
Een onpartijdig HR-plan op basis van de kwaliteiten van het team.
Bewustwording en motivering van teams in de richting van de bedrijfsdoelstellingen.
Vergroting van de inzetbaarheid door het belang te belichten.
Persoonlijke en gemeenschappelijke drijfveren ten volle benutten.

Jaarplan

Door te belichten wat er van nature goed gaat, vertalen we de individuele mogelijkheden naar de doelstellingen van de organisatie. Dat wat medewerkers motiveert, daar zijn ze goed in. Door individueel en/of met het team aan de slag te gaan met jaarplannen bereiken medewerkers individuele en gemeenschappelijke doelstellingen. Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen proces en mede-eigenaar van het bedrijfsproces.

Denk hierbij aan:
Ontwikkeling als team.
Inzetten van individuele doelstellingen.
Focus leggen en vasthouden.
Dingen doen die er echt toe doen.

Profiel Medewerker:
Onderbouw het voorkeursgedrag van de medewerker

Met de Persoonlijke Profiel Analyse ontstaat in slechts 10 minuten een scherp inzicht in het gedrag, de talenten en de eigenschappen van de medewerker. Het werkgedrag, het gedrag onder druk en de persoonlijke gedragskenmerken van de medewerker worden hiermee inzichtelijk gemaakt.

Gesprek:
Bespreek de onderbouwing

Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de rapportage van de analyse met de medewerker besproken. Het werkgedrag, het gedrag onder druk en de persoonlijke gedragskenmerken van de medewerker worden toegelicht.

Plan van aanpak:
Resultaatgesprek mer leidinggevende

Tijdens een evaluatie wordt het resultaat van alle input met de eindverantwoordelijke besproken en zijn de individuele signalen omgezet in een plan van aanpak.

Teamsesie:
Signalen omzetten in plan

Door de teamanalyse zijn de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers in uw team bekend. Met de signalen dient het team, door middel van bewustwording en afspraken, tot een plan van aanpak te komen. Zodra de talenten op de juiste manier worden ingezet, kan het team optimaal kan functioneren.

Prestatie:
Van kracht naar prestatie

Met de juiste medewerker op de juiste plek staat niet alleen de medewerker maar ook het team volledig in zijn kracht. Hierdoor ontstaat de meest optimale prestatie en dat komt uiteindelijk ten goede aan het bedrijfsresultaat!