De vijf lagen van resultaatgericht samenwerken

Een samenwerking omzetten naar een resultaatgerichte samenwerking, hoe doe je dat? Om de resultaatgerichte samenwerking te laten slagen, is het belangrijk om de vijf essentiële lagen van samenwerken te doorlopen.

Met vertrouwen als basis, wordt er gekeken naar de kern van de verbinding. Het gewenste resultaat! Hiermee begint namelijk de aanpak van een resultaatgerichte samenwerking. Sta stil en bekijk vervolgens welke verantwoordelijkheden er zijn. Wie doet wat? Hoe wordt het aangepakt? De communicatie hierover is in dit geval de sleutel tot het succes, mede door feedback te geven en te ontvangen ontstaat betrokkenheid.

Met aandacht voor de gewenste resultaten worden de benodigde verantwoordelijkheden gedefinieerd. Betrek daarom iedere deelnemer van het team in dit proces. Om verwarring te voorkomen dienen de rollen duidelijk te zijn. Zorg er samen voor dat iedereen weet hoe de rollen verdeeld zijn. Zodat er feedback en betrokkenheid op de juiste plek ontstaat. Met vertrouwen als basis dienen deze lagen te worden gestimuleerd, dit is de basis van “effectief samenwerken” en dat is precies waar Human Vitality voor staat!