De vragen die je als werkgever aan je werknemer stelt in geval van ziekteverzuim:

 • Hoe gaat het met je?
 • Wat is de aard van de klacht?  
 • Wat is de oorzaak van de klacht?* 
 • Kan ik iets voor je doen?
 • Hoe lang verwacht je te moeten verzuimen?
 • Welke zaken en lopende afspraken zijn er?
 • Welke taken kun je niet uitvoeren, zijn er ook nog taken die je wel uit kunt voeren?
 • Hoe kunnen de noodzakelijke taken opgepakt worden?
 • Wat wordt er ondernomen om weer gezond te worden en het werk te hervatten?
 • Welke ondersteuning kan er vanuit de direct leidinggevende worden ingezet?
 • Wat kan er afgesproken worden over het volgende contactmoment (tussentijdse evaluatie) en wie neemt dit initiatief? 
 • Zijn er nog andere relevante zaken die niet benoemd zijn?

Daarnaast is het voor de werkgever van het belang om te achterhalen:

 • Valt de medewerker onder een vangnetregeling?
 • Is je ziekte het gevolg van een arbeidsongeval?
  Zo ja, is de reden van ziek zijn een verkeersongeval waarvoor een derde aansprakelijk kan worden gesteld?
 • Benoem dat een medewerker zich ook beter meldt.