Is uw werknemer nog blij?

We leven in een periode van veel veranderingen en onzekerheid.

Wist u dat …..
– We de laatste tijd in Nederland richting een verviervoudiging van burn-out klachten gaan?                                                                                        
– Een werknemer met een burn-out gemiddeld € 60.000 per jaar kost (bron: ArboNed)                                                                                     
– Het beter voorkomen is dan genezen?                                                                                                                                                    
– U hier als manager vandaag nog iets in kunt betekenen.

Hoe groot is op dit moment het werkgeluk onder uw werknemers?
Wanneer u een helder beeld heeft van het welzijn en de motivatie van uw werknemers, dan is dat de stap in de juiste richting. In de afgelopen periode, waarin we te maken hebben met het coronavirus, veelal thuiswerken en onzekerheid, is namelijk gebleken dat veel mensen zoekende zijn of zelfs helemaal vast lopen. Blijf vooral in gesprek met elkaar.

Persoonlijkheidsstijlen
Dit heeft onder meer te maken met de persoonlijkheidsstijl die een individu heeft. Wanneer we als team op een zelfde locatie werken, dan is de drempel om hulp te vragen of taken te verdelen een stuk lager. Het thuiswerken maakt dit lastiger. We hebben allemaal kenmerkende eigenschappen en we weten: sommige zijn helpend maar andere eigenschappen ook belemmerend. De belemmerende eigenschappen kunnen zorgen voor een ‘struggle’ die we niet graag toegeven aan collega’s en zeker niet aan een leidinggevende. Natuurlijk zijn hier enquêtes voor, maar geeft u dan echt de aandacht die de werknemer nodig heeft? En gaat hij daar echt het achterste van de tong mee laten zien?
Het risico wat u loopt is dat u de signalen pas ontvangt wanneer het te laat is en dat is het laatste wat u wil. Daarom vertellen we u graag meer over de inzet van onze vitaliteitsgesprekken en het DISC-model binnen uw organisatie, want zo kunt u zorgen dat er aan de voorkant goed gemonitord wordt.

DISC
Het DISC-model is een praktisch en verhelderend model om jezelf en anderen beter te leren kennen; óók in de omgeving en situatie waar we nu in zitten. Het geeft inzicht in competenties, voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatiestijlen. Het model helpt mensen om de juiste richting en vooral het werkgeluk terug te vinden. We hoeven niet uit te leggen dat een gemotiveerde, energieke medewerker direct bijdraagt aan het resultaat van het bedrijf, want blije werknemers maken uiteindelijk een blije baas en een succesvolle organisatie.

Is iedereen nog blij? Voorkom een stijging van het ziekteverzuim.
Met alle veranderingen en onzekerheden is het nog belangrijker geworden om te monitoren of iedereen echt nog wel zo blij is, want het laatste wat we willen is dat we het ziekteverzuim zien stijgen. Hiervoor zetten wij ook wel een vitaliteitsscan in. Dit is bedoeld als een inloopuur op locatie, waardoor medewerkers hun hart kunnen luchten.

Oplossing
Gelukkig kunnen we dit samen oplossen! Graag komen we meer vertellen over hoe we het DISC-model binnen jullie organisatie kunnen inzetten, zodat u uw medewerkers naast een praktisch inzicht ook die welkome positieve boost geeft. Onze terugkoppeling naar de werknemer wordt namelijk altijd stimulerend en coachend ingezet. Daarnaast helpt het u in de komende periode om een vinger aan de pols te houden bij het welzijn én de motivatie van uw medewerkers.

Het DISC-model is praktisch en snel inzetbaar. Plan gerust een kennismaking met ons in!