Leiderschap

Een leider creëert een klimaat creëren waarin mensen zelf initiatieven nemen, zich ontwikkelen en ondernemerschap tonen voor zichzelf en de organisatie. Om als bedrijf het beste uit medewerkers naar boven halen. Kijkend naar de behoefte van het bedrijf en optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van de medewerkers. Door medewerkers ‘op maat’ aan te sturen, leren en functioneren zij optimaal. Dat vraagt om aandacht voor de individu en bewustzijn bij de leidinggevende van zijn stijl van leidinggegeven. Deze stijl van leiderschap moet aan de behoefte van de individuele medewerker worden aangepast. Het resultaat? Betrokken, gemotiveerde en vakbekwame medewerkers. 

Goede leiders zijn in staat om anderen te stimuleren en inspireren. Daarmee verhogen zij de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen organisaties. Aan de andere kant kan middelmatig of slecht leiderschap desastreuze gevolgen hebben. Het blijkt dat 75 procent van het personeel omgaan met de leidinggevende het meest stressvolle deel van het werk vindt. Het is dan ook helemaal niet vanzelfsprekend dat alle leidinggevenden goede leiders zijn. ‘De baas’ is allang verleden tijd. Op de geboren leiders na, moeten de meeste mensen er hard voor werken om zichzelf te ontwikkelen tot effectief leider.

Over de eigenschappen van ‘goede’ leiders zijn talrijke publicaties verschenen. Enkele genoemde kenmerken zijn:
Leiders vervullen een voorbeeldfunctie. Van hen mag verwacht worden dat zij integer zijn en morele waarden uitdragen in wat zij zeggen en doen. Bij voorkeur geeft een leider zijn medewerkers vertrouwen door ze eigen verantwoordelijkheden en autonomie toe te kennen. Leiders willen weten wat er speelt in de organisatie en bij klanten. Ze doen hun best om de afstand tot de werkvloer te overbruggen. Authenticiteit is belangrijk. Wees jezelf en draag je eigen visie uit. Een goed verhaal kan daarbij helpen. Leiders zijn er om resultaten te realiseren en prestaties te verbeteren. Dit vraagt om resultaat- en actiegerichtheid. Het is van belang dat leiders de regie nemen. Leiders moeten kunnen motiveren en inspireren. Sociale vaardigheden als heldere communicatie, luisteren en het vermogen tot zelfkritiek zijn belangrijk. Van leiders worden vaak ook coachende vaardigheden gevraagd.

MANAGERS OF LEIDERS

Ondanks dat de termen ‘manager’ en ‘leider’ vaak door elkaar gebruikt worden, beschouwen veel mensen dit als verschillende rollen. Een manager is verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen. Zijn focus is vooral gericht op het bereiken van concrete resultaten en uitvoeren van taken binnen afgesproken kaders (budget, tijd, etc.). Vanuit deze verantwoordelijkheden stuurt hij ook zijn mensen aan. Een leider stimuleert anderen om resultaten te bereiken en streeft ernaar de organisatie in de juiste richting verder te brengen. Leiders houden zich sterk bezig met analytische, emotionele en gedragsmatige aspecten. Zij hebben een duidelijke toekomstvisie, motiveren medewerkers en dagen hen uit. In de praktijk zien we beide rollen in allerlei mengvormen bij leidinggevenden en bestuurders.