Persoonlijke aandacht en motivatie

Waardering voor medewerkers is effectiever voor prestatieverbetering dan een geldelijke beloning zoals een verhoging of een bonus.

Al in 2011 concludeerde onderzoeksbureau McKinsey dat complimenten, en de tijd en aandacht van managers, meer motiveren dan een geldelijke beloning. Ook in 2016 komt uit onderzoek een vergelijkbare conclusie: op afdelingen waar werknemers voldoende gecomplimenteerd worden, gaat de productiviteit met bijna 10 procent omhoog.

De vraag is wat waardering nu zo bijzonder waardevol maakt. Medewerkers werken in de eerste plaats om hun uw brood te verdienen, toch? Een medewerker levert een prestatie en daar staat een geldelijke beloning tegenover. Doet de medewerker dit hooggeschoold, specialistisch, in moeilijke omstandigheden of met uitzonderlijke resultaten dan kan daar een andere beloning tegenover staan. Maar het zijn met name de sociale normen die er voor zorgen dat een medewerker zijn werk met passie doet. Hij is bereid om een collega te helpen of een extra tandje bij te zetten als dat nodig is. Niet omdat hij daar aan het eind van de maand meer salaris voor krijgt of kans maakt op een hogere bonus. Hij doet dit omdat hij zijn werk belangrijk vindt en onderdeel uitmaakt van een sociaal netwerk.

Een medewerker functioneert onder zowel zakelijke als sociale normen. Deze normen kunnen prima naast elkaar bestaan, maar hebben toch elk een eigen dynamiek. Geld is niet de belangrijkste drijfveer om mensen te motiveren.
Vaak wordt gedacht dat mensen het zelf wel begrijpen dat ze goed werken als ze kijken naar de resultaten, maar dat is niet zo. Mensen moeten dat ook horen. Ook op de momenten dat het goede zich tussentijds voordoet, niet alleen aan het eind van het jaar. Van belang is om medewerkers te laten weten waarom ze gewaardeerd worden. Telkens opnieuw. Het zorgt er ook voor dat medewerkers ook het goede in elkaars werk leren zien en dat uitspreken. Complimenten kunnen zorgen voor een geheel nieuwe bedrijfscultuur. En dat heeft effect op de sfeer en op de resultaten. Gewaardeerde mensen werken immers gemotiveerd, hoofdzakelijk omdat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn. Met andere woorden vanwege de human vitality.