Samenwerken versus disfunctioneren

‘Het kan zijn dat er sprake is van disfunctioneren om verschillende redenen. Zo kan de werknemer niet op de hoogte zijn van de functie-eisen, wordt er niet aan de opleidingseisen van de taak voldaan of is de motivatie te beperkt aanwezig. Het disfunctioneren van de werknemer kan negatief uitpakken tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de samenwerking en uiteraard heeft dit effect op het algehele functioneren. Wanneer dit lang doorgaat, zijn werkgevers geneigd om een ontslag van de werknemer te overwegen. Human Vitality gelooft echter in de kracht van het individu en daarom zijn we van mening dat er eerst gekeken moet worden naar mogelijke oplossingen. 

Zorg er ten eerste voor dat de werknemer goed op de hoogte is van de functie-eisen. Wat zijn de werkzaamheden? Welke vaardigheden moeten aanwezig zijn? Er zijn verschillende punten waar naar gekeken kan worden. Bekijk het functieprofiel goed en maak het bespreekbaar. Is het functieprofiel onduidelijk? Zorg er dan voor dat er een heldere functieomschrijving opgesteld wordt. Bekijk ook de mogelijkheden tot verbetering van het functioneren. Is de werknemer onvoldoende opgeleid, kijk dan of het mogelijk is om dit te ontwikkelen. Denk hierbij niet alleen aan opleiding, tijdens verbetergesprekken komt een plan van aanpak tot stand waarin vaak al heel veel duidelijk wordt.

Het voorkomen van disfunctioneren is moeilijk. Aan de preventieve kant is dit vaak wel op te lossen. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de organisatie en het functioneren van medewerkers. Dit kan onder andere door een functioneringscyclus. Ga met de medewerkers in gesprek en breng de voortgang in kaart. Door het gesprek, kom je erachter wat een medewerker nodig heeft om juist deze kracht te vertalen naar het functieprofiel, redenen van disfunctioneren worden hiermee vroegtijdig achterhaald. Zodra er duidelijkheid gecreëerd wordt, kan er gewerkt worden aan een oplossing. Onze vitaliteitsgesprekken sluiten aan bij dit soort verbetertrajecten, met de juiste handelingen wordt disfunctioneren vertaald naar een onderbouwd plan om er samen beter uit te komen.’