Situationeel leiderschap

Een leidinggevende kan zijn team van medewerkers op allerlei manieren aansturen. Door sturend op te dragen, een taak te delegeren of ruimte te scheppen voor eigen inbreng. Het gedrag van de leidinggevende moet ervoor zorgen dat het gedrag van de medewerkers leidt tot de gewenste resultaten. 
 
Om effectief leiding te geven, wordt de stijl van leiderschapafgestemd op de medewerker. Voor een bekende, veel voorkomende taak is een andere vorm van leidinggeven nodig dan bij een complex nieuw traject. Een leidinggevende benadert niet elke medewerker op dezelfde wijze. 
 
De stijl van leidinggeven wordt aangepast aan de situatie en er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ‘gebruiksaanwijzing’ van iedere medewerker: zijden handschoenen bij de één en een stevige confrontatie bij de ander. Maar waar hangt de best passende stijl van af? Is het een kwestie van Fingerspitzengefühl, of zit er een bepaalde logica achter? De begeleiding die nodig is, is dus afhankelijk van de medewerker en de taak. 
 
Er zijn twee modellen om naar situationeel leidinggeven te kijken. Een veel gebruikt model om zicht te krijgen op je leiderschapsstijl is het model van Hersey en Blanchard. Bekijk hier een voorbeeld van het model met uitleg.