Situationeel leiderschap

Een leidinggevende kan zijn team van medewerkers op allerlei manieren aansturen. Door sturend op te dragen, een taak te delegeren of ruimte te scheppen voor eigen inbreng. Het gedrag van de leidinggevende moet er voor zorgen dat het gedrag van de medewerkers leidt tot de gewenste resultaten. Om effectief leiding te geven, wordt de stijl […]

Situationeel leiderschap Meer lezen »