admin

Ontketen het Potentieel van Samenwerken en Leiderschap met Human Vitality

In onze huidige, snel veranderende bedrijfswereld is het samenspel tussen samenwerken en leiderschap belangrijker dan ooit. Bij Human Vitality zijn we gepassioneerd over het versterken van deze twee cruciale elementen binnen organisaties. Onze diensten zijn ontworpen om niet alleen de effectiviteit van je team te vergroten maar ook om de leiderschapsvaardigheden binnen je organisatie te […]

Ontketen het Potentieel van Samenwerken en Leiderschap met Human Vitality Meer lezen »

Competentiemanagement en talentbeleid

Competentiemanagement vertrekt vanuit het principe van de aanwezige kloof tussen iemands aanwezige competenties (of) talenten en iemands gewenste of wenselijke competenties voor de functie die hij/zij uitoefent. Het vertrekpunt is hierbij altijd het doel van de organisatie. Een talentbenadering gaat uit van de aanwezige talenten van de medewerkers. Bij talentmanagement staat groei van de medewerker

Competentiemanagement en talentbeleid Meer lezen »

Gesprekscyclus

Voor de ontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerker is het van belang dat er aandacht is voor zijn functioneren. Dat kan aan de hand van gestructureerde gesprekken die leiden tot openheiden heldere afspraken. De gesprekken maken onderdeel uit van een gesprekscyclus. Deze gesprekscyclus bestaat uit meerdere gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren

Gesprekscyclus Meer lezen »

De vijf lagen van resultaatgericht samenwerken

Een samenwerking omzetten naar een resultaatgerichte samenwerking, hoe doe je dat? Om de resultaatgerichte samenwerking te laten slagen, is het belangrijk om de vijf essentiële lagen van samenwerken te doorlopen. Met vertrouwen als basis, wordt er gekeken naar de kern van de verbinding. Het gewenste resultaat! Hiermee begint namelijk de aanpak van een resultaatgerichte samenwerking.

De vijf lagen van resultaatgericht samenwerken Meer lezen »

Een toekomst- en ontwikkelingsgerichte samenwerking

Een bericht aan leidinggevenden: Zet in op de groei en ontwikkeling van medewerkers. Dit is de rol om een toekomstgerichte samenwerking te activeren. In tal van sectoren neemt het tekort aan vakmensen met de juiste vaardigheden verder toe. Een doordachte aanpak is daarom essentieel voor het succes van de toekomst. Wat zijn de benodigde ontwikkelingen

Een toekomst- en ontwikkelingsgerichte samenwerking Meer lezen »

Is uw werknemer nog blij?

We leven in een periode van veel veranderingen en onzekerheid. Wist u dat …..– We de laatste tijd in Nederland richting een verviervoudiging van burn-out klachten gaan?                                                                                        – Een werknemer met een burn-out gemiddeld € 60.000 per jaar kost (bron: ArboNed)                                                                                     – Het beter voorkomen is dan genezen?                                                                                                                                                    – U hier als manager vandaag nog iets in

Is uw werknemer nog blij? Meer lezen »