Nieuws

Competentiemanagement en talentbeleid

Competentiemanagement vertrekt vanuit het principe van de aanwezige kloof tussen iemands aanwezige competenties (of) talenten en iemands gewenste of wenselijke competenties voor de functie die hij/zij uitoefent. Het vertrekpunt is hierbij altijd het doel van de organisatie. Een talentbenadering gaat uit van de aanwezige talenten van de medewerkers. Bij talentmanagement staat groei van de medewerker …

Competentiemanagement en talentbeleid Lees meer »

Gesprekscyclus

Voor de ontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerker is het van belang dat er aandacht is voor zijn functioneren. Dat kan aan de hand van gestructureerde gesprekken die leiden tot openheiden heldere afspraken. De gesprekken maken onderdeel uit van een gesprekscyclus. Deze gesprekscyclus bestaat uit meerdere gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren …

Gesprekscyclus Lees meer »

De vijf lagen van resultaatgericht samenwerken

Een samenwerking omzetten naar een resultaatgerichte samenwerking, hoe doe je dat? Om de resultaatgerichte samenwerking te laten slagen, is het belangrijk om de vijf essentiële lagen van samenwerken te doorlopen. Met vertrouwen als basis, wordt er gekeken naar de kern van de verbinding. Het gewenste resultaat! Hiermee begint namelijk de aanpak van een resultaatgerichte samenwerking. …

De vijf lagen van resultaatgericht samenwerken Lees meer »

Een toekomst- en ontwikkelingsgerichte samenwerking

Een bericht aan leidinggevenden: Zet in op de groei en ontwikkeling van medewerkers. Dit is de rol om een toekomstgerichte samenwerking te activeren. In tal van sectoren neemt het tekort aan vakmensen met de juiste vaardigheden verder toe. Een doordachte aanpak is daarom essentieel voor het succes van de toekomst. Wat zijn de benodigde ontwikkelingen …

Een toekomst- en ontwikkelingsgerichte samenwerking Lees meer »

In contact blijven met medewerkers

Hoe blijf je nou echt daadwerkelijk goed in contact met je medewerkers? De sfeer in een organisatie is van belang voor de samenwerking.Voor echt een goed contact met medewerkers raadt Human Vitality het volgende aan:  Bied ruimte voor persoonlijke aandacht, dat is waar Human Vitality voor staat!

Is uw werknemer nog blij?

We leven in een periode van veel veranderingen en onzekerheid. Wist u dat …..– We de laatste tijd in Nederland richting een verviervoudiging van burn-out klachten gaan?                                                                                        – Een werknemer met een burn-out gemiddeld € 60.000 per jaar kost (bron: ArboNed)                                                                                     – Het beter voorkomen is dan genezen?                                                                                                                                                    – U hier als manager vandaag nog iets in …

Is uw werknemer nog blij? Lees meer »